Kontakt

Právnická adresa a oficiálne sídlo:

Expertízny a edukačný inštitút+
Znalecká organizácia reg.č.: 900261
Americké nám. 1, 811 07 Bratislava,
Reg. č.: ObU – BA-OVVS2-2013/10697,
IČO : 45740321

 
Telefónne číslo:
+421 918 938 487
 
E-mail:
exedi [at] exedi [dot] sk