Znalci

Osoba so štatutárnou zodpovednosťou za Inštitút:

                                     Evidenčné č.: 911014

                                     Meno, priezvisko,: h. prof.Dr.Ing. Ivan Haluška, DrSc.

                                     Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment

Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti:

  Evidenčné č.: 914582

  Meno, priezvisko: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

  Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment

Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti v odbore Zdravotníctvo a farmácia  

                                     Evidenčné číslo: 911961

                                     Meno, priezvisko: prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

                                     Odbor: 480000 – Zdravotníctvo a farmácia

Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti v odbore Stavebníctvo

                                    Evidenčné číslo: 910007

  Meno, priezvisko:    Doc.Ing. Ladislav Adamča, PhD.

                                    Odbor: 370000 – Stavebníctvo

Ďalší znalci:

   Evidenčné č.: 914792

   Meno, priezvisko, : Ing. Vlasta Kostercová

   Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment

   Evidenčné č.: 913872

   Meno, priezvisko, : Ing. Veronika Záňová

                                      Odbor: 370000 – Stavebníctvo

 Evidenčné č.: 913920

Meno, priezvisko,: Ing. Silvester Žák

Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment

  Evidenčné č.: 913190

  Meno, priezvisko,: Ing. František Soviš, CSc.

  Odbor: 100000 – Elektrotechnika

  Evidenčné číslo:     913295

   Meno, priezvisko,:    Dr. Ing. Juraj Szalay, PhD.

   Odbor:    370000 Stavebníctvo

Evidenčné číslo:     914906

Meno, priezvisko,    Ing. Richard Palovčík

Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment

          

Evidenčné číslo:     914795

Meno, priezvisko,    MUDr. Vít Provazník  

Odbor:    480000 – Zdravotníctvo a farmácia

Evidenčné číslo:  913348

Meno, priezvisko: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

Odbor: 480000 – Zdravotníctvo a farmácia

 Znalci zmluvní-freelanceri

 

Evidenčné č.:           914559

Meno, priezvisko, :  Prof. PhDr. Samuel Brečka, PhD.

 Odbor: 190000 – Masmédiá

Evidenčné číslo:     913159

Meno, priezvisko,    prof. Ing. Alfonz Smola,

Odbor: 100000 – Elektrotechnika

Evidenčné číslo:     914551

 Meno, priezvisko,    prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

Odbor: 490000 – Kriminalistika

Evidenčné číslo:  912503

Meno, priezvisko, Doc.Ing. Milan Nič, PhD.

Odbor: 370000 – Stavebníctvo

Evidenčné číslo:  914941

Meno, priezvisko, doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

Odbor:    330000 – Právne vzťahy k cudzine

Evidenčné číslo:     912441

Meno, priezvisko,    Ing. Margita Mrázová

Odbor: 260000 – Priemyselné vlastníctvo

Evidenčné č.: 914262

Meno, priezvisko,: Ing. Edita Lukáčiková

Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment

Evidenčné číslo: 914962

Meno, priezvisko,    doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

Odbor:    480000 – Zdravotníctvo a farmácia

Evidenčné číslo:     913183

Meno, priezvisko,   Ing. Elena Sopková  

Odbor:    090000 – Ekonómia a manažment

Zmluvní odborní konzultanti:

MUDr. Branislav Obšitník