Znalectvo v Inštitúte

Znalecké odbory znalcov v Inštitúte:

– Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment

– Odbor: 370000 – Stavebníctvo

– Odbor: 100000 – Elektrotechnika ( a Informatika)

– Odbor: 480000 – Zdravotníctvo a farmácia

– Odbor: 490000 – Kriminalistika

– Odbor: 260000 – Priemyselné vlastníctvo

– Odbor: 330000 – Právne vzťahy k cudzine

– Odbor: 010000 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci